Kystverkets landsverneplan

Jeg er stadig på jakt etter stoff om Odderøya fyr. Her om dagen fikk jeg tips om Landsverneplan for maritim infrastruktur. Denne ble lagt frem i Kulturminneåret 2009, og inneholder begrunnelsen hvor hvorfor 83 av i alt 164 fyrstasjoner er fredet i henhold til kulturminneloven. I denne posten finner du begrunnelsen til hvorfor Odderøya fyr ble vernet i 1994 (etter lov om kulturminner).

20150206-_L8V6896

Begrunnelse for fredningsvedtak:
Odderøya fyrstasjon ligger på Odderøya ved innseilingen til Kristiansand. Området er del av det
sørlandske kystlandskapet med kupert terreng og nakne eller skogkledde koller og svaberg.
Odderøya fyrstasjon ble opprettet i 1832. Fyrstasjonen består i dag av fyrmesterbolig fra 1874
med fyrlykt i gavlen, maskinhus/fyrbetjentbolig og naust antageligvis fra 1874 og uthus og oljebod
oppført etter 1911. Alle bygningene er bygget i tre.
Odderøya fyrstasjon har en markant og fin beliggenhet i innseilingen til Vesterhavnen, og
representerer et karakteristisk trekk i Kristiansands havnebilde. Stasjonen er et typisk eksempel
på et familiebetjent fyr, hvor lykten er plassert i gavlveggen på et tradisjonelt bolighus av tre.
Bygningsmassen har ikke gjennomgått store endringer siden 1874 og er godt bevart. Odderøya
er eneste fyr i Vest-Agder, og et av de få stedene i landet hvor intakt tåkeklokkeanlegg er bevart.
Odderøya fyrstasjon har stor grad av autentisitet i og med at alle enkeltelementene er bevart. De
enkelte bygningene har gjennomgått bygningsmessige utskiftninger, men form og planløsning er i
hovedtrekk bevart. På Odderøya fyrstasjon har det vært lite endringer sammenlignet med andre,
større fyrstasjoner i fylket.
Det er også naturlig å se Odderøya fyrstasjon i forhold til de to andre fyrene, Grønningen og
Oksøy, i Kristiansandsfjorden. Ikke bare navigasjonsmessig, men også teknisk og arkitektonisk
kompletterer de hverandre på en måte som er interessant i vernesammenheng.
Fyrstasjonen fremstår i dag som et helhetlig anlegg med alle bygningene kledd med eternit, og
stasjonen ligger i et godt bevart landskap. Anlegget har dessuten aldersverdi i og med at 3 av
bygningene er fra 1800-tallet.
Odderøya fyrstasjon har videre sosial- og næringshistorisk verdi som eksempel på en liten
familiestasjon og hvordan denne fungerte. Uthuset, som inneholder hønsehus og haveanlegg, gir
et bilde av liv og virke på fyrstasjonen, utover selve fyrdriften.
Ved sin form og beliggenhet ved innseilingen til Kristiansand er Odderøya fyrstasjon et
identitetsskapende element i skjærgården. Odderøya fyrstasjon danner dessuten et harmonisk
lite miljø som også har estetiske kvaliteter.

Hele rapporten finnes i fulltekst hos Kystverket.

Fem av fyrene i region Sørøst har fått egne forvaltningsplaner, men det gjelder ikke Odderøya fyr. Jeg skal prøve å spore opp vedtaket fra 2005 fra Vest-Ager Fylke overtok fyret – kanskje står det mer der om hva fyret er tenkt brukt til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *