Om Odderøya fyr

Odderøya fyr ligger rett syd av Kristiansand sentrum i Vest-Agder. Det ble opprettet i 1832, og automatisert og avfolket i 1984. Det er et havnefyr, og eies av Vest-Agder fylkeskommune. Fyret er fredet etter lov om kulturminner.

Fra nettstedet til Fyrhistorisk forening kan vi lese:

Odderøya fyrstasjon er landfast og ligger på halvøya Odderøya i innseilingen til Kristiansand. Fyrstasjonen er bygget samtidig med Oksøy fyrstasjon og har funksjonell og visuell forbindelse med denne og Grønningen fyrstasjon. De tre fyrene danner en sammenhengende struktur av navigasjonshjelpemidler for innseilingen til kysten av Kristiansand havn.
Fyrbygningen er i tre med eternittkledning og har lyktehus i gavlen. En tåkeklokke henger i en galge foran bygningen. Et 4. ordens linseapparat fra 1914 er i bruk i den nye fyrlykten fra 1984, som er plassert foran fyrbygningen. Anlegget omfatter maskinhus/ fyrbetjentbolig, uthus, oljebod, naust og landing. Bygningsmassen, som hovedsaklig er fra 1874, er godt bevart. Stasjonen er et typisk eksempel på et lite trefyr der lykten er plassert i gavlen på bolighuset. Det frittliggende tåkeklokkeanlegget er det eneste av sitt slag som er bevart her til lands. Odderøya fyrstasjon er et karakteristisk trekk i Kristiansands havnebilde, og har fyrhistorisk og opplevelsesmessig verdi ved sin forbindelse ved Oksøy og Grønningen fyrstasjoner.

Det betyr jo at linseverket er 100 år i år. Ikke nok med det – tåkeklokka er også fra 1914 (dette er litt usikkert – har også sett 1896)! Dermed kan det bli dobbel 100-årsmarkering før nyttår!

20140929-_L8V5061

Her kommer det mer informasjon om fyret etterhvert, men her er noen andre kilder så lenge:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *