Venneforeningen

Venneforeningen for Odderøya fyr ble etablert 22. desember 2015. Stifterne var Kari Ingelsrud, Harald Stensland og Lars Verket. På årsmøtet samme dag ble følgende vedtekter vedtatt. Siste årsmøte var i 2018, og siden den gang har Vest-Agder Museet drevet hovedbygningen på fyret. Resten av bygningsmassen administreres av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Venneforeningen har derfor vært «sovende», men er ikke oppløst.

Medlemskontingent for 2018 var minimum kr 50,- (enkeltmedlem) og 100,- (familie) og kan betales inn på konto: 3000.33.60659 eller Vipps 107614.

E-postadresse: post@odderoyafyr.no
Postadresse: Postboks 487, 4664 Kristiansand
Telefon: 911 311 03 (gjelder ikke forespørsler om utleie)
Organisasjonsnummer: 916493347

29. desember 2015 meldte foreningen seg inn i Fyrhistorisk forening. Der er Venneforeningen fortsatt medlem (2022).

Facebooksiden «Venneforeningen for Odderøya fyr» anbefaler vi også at du melder deg inn i!

20160224findag

Korrespondanse/kronologi av aktiviteter
Her legges kronologisk kopi av diverse korrespondanse/referater fra foreningen.
10.05.2018: Godkjent referat fra årsmøte 2018
15.04.2018: Nyhetsbrev #8 – 1/18 – inneholder saksapapirer til årsmøtet.
21.03.2018: Tor Berntsen og Lars Verket fra Venneforeningen har møtet med Vest-Agdermuseet (som stilte med John Olsen og Susanne Andersen) for å sjekke status for fyret.
29.12.2017: Nyhetsbrev #7 (Nr. 3/2017)
18.6.2017: NYHETSBREV #6 (Nr. 2/2017)
27.5.2017: Oppdatert brosjyre for 2017. (PDF)
23.5.2017: Utvidet styremøte for å planlegge resten av 2017. Tilstede: Kari, Harald, Lars og Tore.
24.4.2017: NYHETSBREV #5 (Nr. 1/2017)
28.3.2017: Referat fra årsmøtet 2017
19.3.2017: Årsmøtepapirer til årsmøtet 26.3 (Første gangen årsmøtet er på Odderøya fyr!)
8.1.2017: Referat fra WORKSHOP på fyret (13 deltagere!)
23.12.2016: NYHETSBREV #4
4.10.2016: NYHETSBREV #3
4.10.2016: Enkel sluttrapport fra Åpent fyr sendt til Fylkeskonservatoren i Vest-Agder og Vest-Agdermuseet.
17.-18.9.2016: Åpent fyr – nesten 200 besøkende!
8.9.2016: Planleggingsmøte for åpent fyr 17.-18.9. Tilstede: Eyvind, Harald, Kari og Lars. Brosjyre.
1.9.2016: Styremøte for å planlegge åpent fyr. Tilstede: Kari og Lars.
8.7.2016: NYHETSBREV #2
15.6.2016: Kari, Harald, Tore og Lars har møte med John Olsen i Vest-Agdermuseet.
16.5.2016: ÅRSMØTE 2016
3.5.2016: Utsendelse av sakspapirer til årsmøte 2016 (på e-post, webside og link på FB-side)
3.5.2016: Styremøte
15.4:2016: E-post med innkalling til Årsmøte2016.
11.4.2016: Kari og Lars har møte med HC og Øystein hos Fylkeskonservatoren. De kunne fortelle at fylkeskonservators jobb er å ta vare på bygningsmassen, og det har de gjort. I tillegg fortalte de at Odderøya fyr antagelig blir overdratt til Vest-Agdermuseet før sommeren..
2.4.2016: Lars deltar på årsmøtet i Fyrhistorisk forening.
29.2.2016: NYHETSBREV #1 (2016)
29.2.2016: Odderøya fyr er påmeldt landsmøtet i Fyrhistorisk forening 2. april 2016 i Oslo.
26.2.2016: Oppdatering av adresselister og klargjøring for første nyhetsbrev. Vi er nå 23 betalende venner av Odderøya fyr!
8.2.2016 Besvart spørsmål fra Fyrhistorisk forening.
8.2.2016 Betalt faktura fra Fyrhistorisk forening. (kr.400,-)
22.1.2016 Svar fra VAF v/Hans Christian Lund. Her vises det interesse for et møte med foreningen i slutten av februar, og det er vedlagt en kopi av et brev til Vest-Agder-museet IKS. Svaret har kopi til Yvonne Fernmar Willumsen (VAM), Kåre Kristiansen (VAF) og Øystein Bujordet (fylkeskonservatoren)
20.1.2016 E-post til VAF fra Venneforeningen for Odderøya fyr til eieren av Odderøya fyr – Vest-Agder Fylkeskommune. Med informasjon om opprettelse av forening og forespørsel om møte.
14.1.2016 E-post fra Hans Christians Lund i VAF: Tilstandsrapport Odderøya fyr
22.12.2015 Referat fra stilftelsesmøte/årsmøte der dette Stiftelse og vedtekter ble vedtatt.