Venneforeningen

Venneforeningen for Odderøya fyr ble etablert 22. desember 2015. Stifterne var Kari Ingelsrud, Harald Stensland og Lars Verket. På årsmøtet samme dag ble Lars Verket valgt til talsperson og Kari Ingelsrud til styremedlem. Vedtekter for foreningen ble også vedtatt denne dato.

Medlemskontingent for 2018 er minimum kr 50,- (enkeltmedlem) og 100,- (familie) og kan betales inn på konto: 3000.33.60659 eller Vipps 107614. NB: Husk å oppgi både NAVN og E-POSTADRESSE slik at du får nyhetsbrev!

E-postadresse: post@odderoyafyr.no
Postadresse: Postboks 487, 4664 Kristiansand
Telefon: 911 311 03 (gjelder ikke forespørsler om utleie)
Organisasjonsnummer: 916493347

29. desember 2015 meldte foreningen seg inn i Fyrhistorisk forening.

Facebooksiden «Venneforeningen for Odderøya fyr» anbefaler vi også at du melder deg inn i!

20160224findag

Korrespondanse/kronologi av aktiviteter
Her legges kronologisk kopi av diverse korrespondanse/referater fra foreningen.
10.05.2018: Godkjent referat fra årsmøte 2018
15.04.2018: Nyhetsbrev #8 – 1/18 – inneholder saksapapirer til årsmøtet.
21.03.2018: Tor Berntsen og Lars Verket fra Venneforeningen har møtet med Vest-Agdermuseet (som stilte med John Olsen og Susanne Andersen) for å sjekke status for fyret.
29.12.2017: Nyhetsbrev #7 (Nr. 3/2017)
18.6.2017: NYHETSBREV #6 (Nr. 2/2017)
27.5.2017: Oppdatert brosjyre for 2017. (PDF)
23.5.2017: Utvidet styremøte for å planlegge resten av 2017. Tilstede: Kari, Harald, Lars og Tore.
24.4.2017: NYHETSBREV #5 (Nr. 1/2017)
28.3.2017: Referat fra årsmøtet 2017
19.3.2017: Årsmøtepapirer til årsmøtet 26.3 (Første gangen årsmøtet er på Odderøya fyr!)
8.1.2017: Referat fra WORKSHOP på fyret (13 deltagere!)
23.12.2016: NYHETSBREV #4
4.10.2016: NYHETSBREV #3
4.10.2016: Enkel sluttrapport fra Åpent fyr sendt til Fylkeskonservatoren i Vest-Agder og Vest-Agdermuseet.
17.-18.9.2016: Åpent fyr – nesten 200 besøkende!
8.9.2016: Planleggingsmøte for åpent fyr 17.-18.9. Tilstede: Eyvind, Harald, Kari og Lars. Brosjyre.
1.9.2016: Styremøte for å planlegge åpent fyr. Tilstede: Kari og Lars.
8.7.2016: NYHETSBREV #2
15.6.2016: Kari, Harald, Tore og Lars har møte med John Olsen i Vest-Agdermuseet.
16.5.2016: ÅRSMØTE 2016
3.5.2016: Utsendelse av sakspapirer til årsmøte 2016 (på e-post, webside og link på FB-side)
3.5.2016: Styremøte
15.4:2016: E-post med innkalling til Årsmøte2016.
11.4.2016: Kari og Lars har møte med HC og Øystein hos Fylkeskonservatoren. De kunne fortelle at fylkeskonservators jobb er å ta vare på bygningsmassen, og det har de gjort. I tillegg fortalte de at Odderøya fyr antagelig blir overdratt til Vest-Agdermuseet før sommeren..
2.4.2016: Lars deltar på årsmøtet i Fyrhistorisk forening.
29.2.2016: NYHETSBREV #1 (2016)
29.2.2016: Odderøya fyr er påmeldt landsmøtet i Fyrhistorisk forening 2. april 2016 i Oslo.
26.2.2016: Oppdatering av adresselister og klargjøring for første nyhetsbrev. Vi er nå 23 betalende venner av Odderøya fyr!
8.2.2016 Besvart spørsmål fra Fyrhistorisk forening.
8.2.2016 Betalt faktura fra Fyrhistorisk forening. (kr.400,-)
22.1.2016 Svar fra VAF v/Hans Christian Lund. Her vises det interesse for et møte med foreningen i slutten av februar, og det er vedlagt en kopi av et brev til Vest-Agder-museet IKS. Svaret har kopi til Yvonne Fernmar Willumsen (VAM), Kåre Kristiansen (VAF) og Øystein Bujordet (fylkeskonservatoren)
20.1.2016 E-post til VAF fra Venneforeningen for Odderøya fyr til eieren av Odderøya fyr – Vest-Agder Fylkeskommune. Med informasjon om opprettelse av forening og forespørsel om møte.
14.1.2016 E-post fra Hans Christians Lund i VAF: Tilstandsrapport Odderøya fyr
22.12.2015 Referat fra stilftelsesmøte/årsmøte der dette Stiftelse og vedtekter ble vedtatt.