Workshop om fyrets framtid

I dag var vi tilsammen 13 stykker som «brainstormet» et par timer om framtiden til Odderøya fyr. Fra 1.1.2017 er det Vest-Agdermuseet som er ny eier. Her er gjengen som var der helt til slutt:

Workshop 8. januar 2017

Sted: Odderøya fyr 14-16
Tilstede: Eyvind, Live, Otto, Per Chr., Marit, John, Kirsten, Øivinn, Tore, Ingunn, Lars, Christiane og Dag (13 stk)

Brainstorm

Vi startet med å skrive hva vi kunne tenke oss å starte med i 2017, og her er hva som ble skrevet på lappene:
Åpne søndag
Fotutstilling “fyrkultur”
Kveldsåpent kanskje 1x måneden med sjanse for unge musikere å ha konsert.
Åpne helger med supp ++ (noe annet enn vafler og is)
Vedlikehold
Kveldsmat
Åpent fyr med enkel & sunn mat + konserter
Praktiske ting / Vedlikehold
“Klatrecafé” / filosoficafé
Barn/ungdomskveld med litt musikk/info
Vertskap
Kunstutstillinger
Kafé
Overnatting (jfr Grønningen fyr)
Miniutstilling/boksalg (av fyrvesenets historie)
Kikkert (så en kan se på Oksøy/Grønningen
Info i monter
Kurs/seminar/markedsføring
Sette opp skilt ved veien med info om Odderøya fyr
Bursdagsfeiring av fyret (25. nov – 185 år)
Foredrag juni – Ove Jakobsen
Kurs: Økofilosofi og Fortellerkurs
Kurs for å bli fyrvert/bonusfyrvert (sistnevnte med mindre ansvar – som kommer “hvis det passer”)
Feiring av St.Hans.
Servering av varmmat på kalde dager.
Quiz – Kahoot
Åpent fyr en søndag i mnd (bevertning, info, temadager, aktdager, musikk, kultur)
Kurs (friluftsliv, samarbeid med DNT Sør?)
Fototreff – kveld – natt
Klatrecafé på lørdager
Intimkonsert
Åpent søndager
Vertskap om sommeren
Samarbeide med VAM i Nodeviga – slik at fyret og Nodeviga kan utfylle hverandre på en god måte.

Her er det mye spennende, og mange hadde vertskap/åpne søndager. Vi prøver å sette i gang med dette fra 29.1.2017. Avhengig av hva slags avtale vi får med ny eier av fyret, så setter vi i gang med flere aktiviteter etterhvert.

Så gikk vi over til å se på litt lenger sikt (2020), og da fikk vi inn lapper med disse forslagene:
Kursprogram etter sesong (klatring, foto, kystkultur, biologi, fugler osv)
Jul på fyret – baking av “pepperkakefyrtårn”
“1 person theater”
Turisme – fra cruiseskip
Kurslokale (fortellerkurs, matkurs, malekurs, yoga osv)
Teambuildingsmuligheter
Grønne tanker for byen (jfr Landås i Bergen – Bærekraftig liv)
Visekveld med mat
Vedlikehold
Konserter (friluft)
Mat på kalde turdager
Kald drikke på varme dager
Boksalg
Sjøbod
Tilknytning til Grønt senter
Tidsriktig innredning
Markedsføring/kurs/arr
Turmål/åpent hus f.eks. utstillinger
Samarbeidspartnere (kunstnere, VAM, kystlag, kystled, DNT
Åpent fyr – verktskap
Intimkoserter
Bruk av kolle/tåkelur
Gammel fyrlykt
“Fyrbilder” – gamle minner. Foredrag/møte med de som har bodd på fyret.
Kulturell skolesekk (unikt at en har tre typer fyr samlet: Oksøy (ledfyr), Grønningen (innseilingsfyr) og Odderøya fyr (fjordfyr))
Lansering av bok om Odderøya fyr
Innarbeidet møteplass
Hagegruppe på fyret (hagen er kartlagt av Gimle gård)
Overnattingstilbud
At hele anlegget er tilgjengelig for allmennheten, ikke bare hovedbygningen.
Grill/bålplass ute
Flere sitteplasser/bord/benker – grøntområder.
Klatrecafé på lørdager
Kulturarr (samarb. med Kilde/konservatoriet)
Boende vertskap
Vedlikehold og åpent fyr etter plan.
Vertskap om sommeren som holder fyret åpent hver dag.

Økonomi
Vi snakket litt om hva det ville være aktuelt å bruke/tjene penger på:
Oppheng til bilder (utstilling)
Prosjektor (Kahoot/kurs/undervisning)
T-skjorter (promoartikler) – til bursdagen i november?
Foredrag osv (honorar)
Underskuddsdekning (kurs)
Bevertning (går rundt av seg selv)
Utleie (avtale/diskutere med eier)
Det ble også påpekt at aktiviteter/inngang/mat må være “øk.lavterskel”. I september ga vi bort alt, men ga folk “gi til de skjems” når det kom til mat og drikke. Det fungerte bra.

Organisering
For å få realisert en del av tankene ovenfor avholdes nytt årsmøte så snart som mulig. I tillegg til styret opprettes det arbeidsgrupper med en/to ansvarsperson(er):
Vertskap
Vedlikehold
Kultur (konserter osv)
Kurs (økofilosofi, forteller, mat osv)
Uteområde (hagegruppe)
Info/formidling (skilt, brosjyre, bok)

Takk til alle som møtte frem! Er det noen idéer som mangler, så kan de sendes til: post@odderoyafyr.no

Ovenstående referat konkretiseres/prioriteres av styret, og så sendes det over et forslag til avtale til ny eier i løpet av januar.

Ved tastaturet
Lars Verket

(På vei ut til Odderøya i dag tidlig var det magisk lys over «yngstefyret» Grønningen fyr:

1 kommentar til “Workshop om fyrets framtid

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *